Dubbeltavdubbelt 2018 är 10 november i Malmö

Klockan 10.00 på musikhögskolan i Malmö

pris: 200 kr

Anmälan: dubbeltavdubbelt@rydlov.se

Utställare: Hugo Simon,Frank & Meyer, Howarth of London, Uffes blås,

Åsa de Val, Jonas Näslund Musik, Udo Heng, Maarten Vonk